Inspiratiemotor inzetten op school

Xandra Koops Inspiratiemotor op scholen
Xandra Koops

Inspiratiemotor heeft als doel om zo veel mogelijk jongeren te begeleiden zodat zij vol zelfvertrouwen de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten. Daarnaast is het in het belang van de student én van de school dat er een juiste match ontstaat. Omdat het niet mogelijk is om alle jongeren zelf persoonlijk te begeleiden deel ik mijn expertise en ervaringen ook op scholen.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Geven van studiekeuze-webinars, namens de school, voor leerlingen/studenten en/of ouders/verzorgers
  • Geven van webinars over profielkeuze (namens de school)
  • Workshops over studiekeuze tijdens open dagen zodat studenten bewust kiezen voor de juiste school
  • Geven van LOB-gastlessen, huidige leerlingen/studenten goed voorbereiden op vervolg
  • Deskundigheidsbevordering van decanen, mentoren en SLB-ers

Bovenstaande is altijd maatwerk. Na een kennismakingsgesprek maak ik een passende offerte. Het is voor scholen mogelijk om de inzet van Inspiratiemotor te financieren vanuit de beschikbare NPO gelden. Zie meer informatie in het onderstaande blok. Inspiratiemotor is niet BTW-plichtig vanwege de CRKBO-erkenning.

Beschikbaar voor webinars / workshops op open dagen / LOB-lessen / studiekeuzevoorlichting / deskundigheidsbevordering

Nationaal Programma Onderwijs

NPO-gelden beschikbaar voor het inzetten van deskundigen op het gebied van studiekeuze.

Door het missen van fysiek onderwijs lopen leerlingen en studenten studievertraging op doordat ze zich niet op de juiste manier hebben kunnen voorbereiden op het maken van een juiste studie/opleiding-keuze. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs kunnen onderwijsinstellingen extra deskundigen inzetten voor een goede voorbereiding en begeleiding van hun leerlingen / studenten.

De overheid heeft in totaal ruim 500 miljoen euro beschikbaar gesteld om leerlingen en studenten extra ondersteuning en begeleiding te bieden op het gebied van een soepele doorstroom naar het MBO, HBO en WO.

Meer informatie vindt u hier:  NPO

Kies vervolgens voor bijlage: keuzelijst met acties op het gebied van ondersteuning, begeleiding....

inspiratiemotor studiekeuze gids