Inspiratiemotor inzetten op school

Xandra Koops Inspiratiemotor op scholen
Xandra Koops

Inspiratiemotor heeft als doel om zo veel mogelijk jongeren te begeleiden zodat zij vol zelfvertrouwen de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten. Daarnaast is het in het belang van de student én van de school dat er een juiste match ontstaat. Omdat het niet mogelijk is om alle jongeren zelf persoonlijk te begeleiden deel ik mijn expertise en ervaringen ook op scholen.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Geven van studiekeuze-webinars, namens de school, voor leerlingen/studenten en/of ouders/verzorgers
  • Geven van webinars over profielkeuze (namens de school)
  • Workshops over studiekeuze tijdens open dagen zodat studenten bewust kiezen voor de juiste school
  • Geven van LOB-gastlessen, huidige leerlingen/studenten goed voorbereiden op vervolg
  • Deskundigheidsbevordering van decanen, mentoren en SLB-ers

Bovenstaande is altijd maatwerk. Na een kennismakingsgesprek maak ik een passende offerte. Het is voor scholen mogelijk om de inzet van Inspiratiemotor te financieren vanuit de beschikbare NPO gelden. Zie meer informatie in het onderstaande blok. Inspiratiemotor is niet BTW-plichtig vanwege de CRKBO-erkenning.

Beschikbaar voor webinars / workshops op open dagen / LOB-lessen / studiekeuzevoorlichting / deskundigheidsbevordering

Toekomst Coderen spel

Een leuke en interactieve start van het studiekeuzeproces.

Wil je als mentor, decaan of LOB-docent een leuke en interactieve start van het studiekeuzeproces?

Dan is het spel Toekomst Coderen precies wat je nodig hebt. De leerlingen / studenten gaan samen (maar wel met een individueel resultaat) op zoek naar de agent die bij hen past. Ze doen dit door het spelen van mini games en het opsporen van de hackers.

Xandra komt graag langs op school om het spel te laten zien en de verschillende mogelijkheden toe te lichten.

 

bij ubbo engeland